Lâm Đồng: Thành lập 36 cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

Để đáp ứng các tình huống số lượng ca bệnh tăng cao, tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định thành lập thêm 11 cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 ở mức độ nhẹ và không có triệu chứng trên địa bàn.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 36 cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 mức độ nhẹ và không triệu chứng với tổng số giường bệnh bố trí là gần 4.000 giường. Toàn tỉnh hiện có 145 máy thở ô-xy, 3 bồn ô-xy lỏng với dung lượng 23 mét khối, hơn 1.000 bình ô-xy các loại… với tổng sức chứa tối đa gần 47 triệu lít khí. Lượng ô-xy dự trữ có thể đáp ứng nhu cầu trong 3 ngày cho tình huống có 3.000 ca điều trị tại cùng một thời điểm. Để đáp ứng các tình huống số lượng ca bệnh tăng cao, tỉnh đã xây dựng kịch bản thu dung, điều trị 10.000 ca Covid-19 trên địa bàn.

quảng cáo