Lâm Đồng: Tìm giải pháp thu hút vốn đầu tư PPP vào các dự án giao thông

Hiện nay tại Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng, các tuyến đường Quốc lộ huyết mạch mang tính liên kết vùng từ lâu đã xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng tuy nhiên vẫn không được sửa chữa nâng cấp vì ngân sách Nhà nước hạn hẹp trong khi cũng không đủ hấp dẫn các nhà đầu tư vì nhiều nguyên nhân liên quan đến cơ chế chính sách và lợi nhuận thu về.

Tại tỉnh Lâm Đồng, ngoài Quốc lộ 20 kết nối Lâm Đồng với các tỉnh phía Nam được các nhà đầu tư quan tâm, thu hút được nhiều nguồn lực thì  các tuyến đường khác như Quốc lộ 27 kết nối tỉnh Đắk Lắk, Quốc lộ 27C kết nối tỉnh Khánh Hoà, Quốc lộ 28 kết nối tỉnh Đắk Nông,… bị bỏ ngỏ hàng chục năm qua chỉ được chắp vá bằng nguồn ngân sách bảo trì nhỏ giọt hàng năm của Nhà nước.

Vấn đề được đặt ra là các tuyến Quốc lộ này khó thu hút các nhà đầu tư  PPP vì lượng xe không đủ để phát sinh lợi nhuận trong thời gian ngắn. Ngoài ra các công trình, dự án với phương thức đầu tư công tư PPP của ngành giao thông vận tải đã được phê duyệt theo quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn bất cập về cơ chế chính sách.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, từ khi có Luật PPP được ban hành thì việc thu hút các dự án chưa được hiệu quả.

Các dự án PPP đầu tư vào lĩnh vực giao thông nhất là các tuyến Quốc lộ có mật độ, lưu lượng xe nhỏ chưa thu hút doanh nghiệp vì lợi nhuận không cao. Vì vậy cần cơ chế chính sách ưu đãi hơn để thu hút nhà đầu tư nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng, nhất là các tỉnh khu vực miền núi có sự phát triển chưa đồng đều về kinh tế xã hội như Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Duy -

Việt Bảo