Đoàn giám sát Quốc hội quan tâm tới chất lượng các bản án đã tuyên

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, thực thi pháp luật, bảo vệ công lý, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục báo cáo bổ sung, làm rõ những nội dung mà Tổ công tác và đoàn giám sát yêu cầu, trong đó có việc thực hiện tiếp công dân, chất lượng các bản án đã tuyên cũng như bất cập về đội ngũ cán bộ Tòa án.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung làm rõ kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; nghiên cứu đánh giá việc thực hiện theo 2 kênh: Tố tụng và thanh tra theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo. Cùng với đó, Đoàn giám sát cũng quan tâm đến chất lượng các bản án đã tuyên, liệu có phải là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực Tư pháp nói chung và tòa án nói riêng; làm rõ những bất cập, kiến nghị cần cải cách mạnh về thủ tục tố tụng hành chính, hình sự, dân sự để kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật. Trưởng đoàn giám sát cũng nhấn mạnh cần phân định mối quan hệ giữa các luật hình thức và luật nội dung. Liệu có phải chế tài chưa nghiêm nên việc xử lý khiếu nại tố cáo sai, vu cáo, lợi dụng khiếu nại tố cáo dẫn đến phát sinh nhiều vụ việc? Cơ chế nào để giải quyết các vụ án mà đã được Hội đồng thẩm phán tối cao hoặc Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội đã kết luận nhưng vẫn chưa dứt điểm?

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG, Trưởng Đoàn giám sát: Các đồng chí đánh giá thêm mô hình tổ chức biên chế về khiếu nại tố cáo, cán bộ thực hiện quy trình tố tụng, tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo, có phải theo hình chóp nón ngược không? Nơi nhiều việc thì ít người làm việc, nơi ít người làm thì nhiều việc hơn nhiều việc hơn và ngược lại.

Trưởng đoàn giám sát chuyên đề của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao báo cáo rõ hơn tình hình khiếu nại tố cáo vượt cấp kéo dài, trong đó nêu rõ cả nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quy định pháp luật và tổ chức thực hiện; những tồn tại trong giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm dẫn đến khiếu nại tố cáo; xử lý những vụ việc được dư luận quan tâm có tài liệu có căn cứ; trách nhiệm trong vấn đề “oan sai, sai oan”./. 
 

Thực hiện : Thanh Nga Cao Hoàng Khắc Phục'

quảng cáo