Làm rõ căn cứ pháp lý về sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ cho quốc phòng an ninh kết hợp phát triển kinh tế

Qua thảo luận, tiếp tục ghi nhận những ý kiến của UBTVQH về nội dung được quan tâm và còn ý kiến khác nhau, trong đó có: Quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng; vấn đề đấu giá tần số vô tuyến điện; Cấp lại giấy phép sử dụng băng tần; Sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự tích cực của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cơ quan chủ trì và các bộ, ngành liên quan trong việc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Ba. Đồng thời nhấn mạnh các nội dung đề nghị các cơ quan cần lưu ý trong quá trình phối hợp hoàn thiện dự án luật. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Cơ quan thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát nghiên cứu để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; rà soát các quy định về quản lý, phân bổ, thu hồi tần số vô tuyến điện, quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần, phương thức cấp phép và cấp lại giấy phép, chuyển nhượng quyền sử dụng băng tần, điều khoản chuyển tiếp…. Về sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng cho quốc phòng an ninh để kết hợp phát triển kinh tế, cần tiếp tục rà soát, làm rõ nội hàm, căn cứ pháp lý, cơ sở lý luận, thực tiễn; đánh giá tác động về mặt quy hoạch và kỹ thuật, trường hợp đặc biệt yêu cầu bảo mật, làm rõ kinh nghiệm quốc tế, đảm bảo tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp cơ quan soạn thảo, cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, tiếp tục xin ý kiến tại hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách, các đoàn ĐBQH, các cơ quan QH, các cơ quan tổ chức hữu quan… , từ đó hoàn thiện hồ sơ báo cáo để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Tư. Đặc biệt lưu ý việc tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật này phải khẩn trương để bảo đảm thời gian trình Quốc hội.

Như Thảo