Làm rõ đất sinh hoạt cộng đồng đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Sinh hoạt cộng đồng là nét đặc trưng, thể hiện phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, tham gia đóng góp ý kiến đối với Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều đại biểu bày tỏ quan tâm đến vấn đề chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc. Đặc biệt, cần quy định rõ việc bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cần mở rộng đối tượng, phạm vi được thụ hưởng chính sách này.

Bày tỏ quan tâm tới vấn đề đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều đại biểu cho rằng, đất đai không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đất đai còn mang ý nghĩa tâm linh. Vì vậy đại biểu đề nghị, lãm rõ nguyên tắc tôn trọng phong tục tập quán, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu, từ đó làm cơ sở xây dựng các chính sách tại Điều 16 của dự thảo luật.

Liên quan đến việc bố trí đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu Nguyễn Lâm Thành cho rằng, cơ quan soạn thảo cần lưu ý quy định rõ chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng. Đây là điều mà đồng bào dân tộc thiểu số chờ đợi, kỳ vọng.

Tranh luận về vấn đề này, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) nhấn mạnh, đồng bào dân tộc thiểu số rất cần đất sinh hoạt cộng đồng, trong khi thực tế, việc bố trí đủ đất sinh hoạt cộng đồng hiện nay đang chưa được quan tâm đầy đủ. Đại biểu đề nghị mở rộng phạm vi, đối tượng để thụ hưởng chính sách này.

Bản dự thảo sửa đổi Luật Đất đai lần này đã hoàn thiện hơn các chính sách đất đai cho vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, để đảm bảo quỹ đất đến được đúng đối tượng cần, các đại biểu tiếp tục đề nghị bổ sung Điều 16 theo hướng quy định rõ hơn việc phân vùng đối tượng thụ hưởng chính sách, đồng thời chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số cần được kết hợp với nhiều giải pháp đồng bộ khác để hướng đến đảm bảo thực thi quỹ đất hiệu quả. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam