Làm rõ khái niệm về thẩm định giá trong Dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

Sáng 6/4 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Giá (sửa đổi).

Cần làm rõ khái niệm về thẩm định giá, bởi trong Dự thảo Luật Giá (sửa đổi), định nghĩa thẩm định giá thì không có giá, không nói đến giá. Đây là ý kiến được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. 

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, Đoàn ĐBQH TP. HCM cho rằng, thẩm định giá là hoạt động tư vấn xác định giá trị bằng tiền chứ không có xác định giá. Ví dụ xác định 1 căn nhà có giá trị là 10 tỷ, và quy tắc của ngân hàng là cho vay không quá 60% thì ngân hàng cho vay 6 tỷ.

Đồng tình với quan điểm này, Đại biểu Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh cần làm rõ hoạt động thẩm định giá, và vấn đề xác định giá.

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến hoạt động thẩm định giá của nhà nước, cho rằng, dự thảo luật quy định chưa chặt chẽ về trách nhiệm, năng lực chuyên môn của thành viên Hội đồng thẩm định giá. Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 gồm 8 chương, 72 điều, so với Luật hiện hành đã bổ sung 3 chương. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!