• 1,056 lượt xem
  • 21:28 04/07/2022
  • Kinh tế

Làm rõ phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng

Chiều ngày 4/7, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8 thẩm tra chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường Bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu đề nghị Chính phủ làm rõ phương án trồng rừng thay thế sau khi chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của dự án.

Bà NGUYỄN THỊ LỆ THUỶ, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Trồng rừng thay thế: Đề nghị chính phủ có phương án trồng rừng thay thế để đảm bảo việc sử dụng S tích rừng tự nhiên đúng quy định của pháp luật”

Các đại biểu cũng cho rằng: Cần đánh giá tổng thể các tác động xã hội, an ninh quốc phòng của chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên. Đồng thời, đánh giá tổng thể sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quốc gia

Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: “ 5 địa phương thuộc KV ĐBSCL đây là khu vực đã có quy hoạch cấp vùng đbscl, cần làm rõ việc điều chỉnh diện tích đất lúa, các diện tích liên quan có thay đổi diện tích vùng không”

Các đại biểu đề nghị: Chính phủ cần xem xét kỹ căn cứ pháp lý cụ thể việc cho phép HĐND cấp tỉnh quyết định trường hợp phát sinh diện tích chiếm dụng rừng do xây dựng khu tái định cư, khai thác mỏ vật liệu, đổ thải,…để thực hiện dự án.

Ông NGUYỄN HỮU TOÀN, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: “Thay đổi diện tích thì giao luôn cho tỉnh: cần cân nhắc việc giao cho HĐND tỉnh, cần phải xem xét kỹ căn cứ pháp lý nào.”

Đại diện Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ GTVT khẳng định: Đối với các mỏ vật liệu và khu tái định cư thường diện tích thu hồi không lớn, có thể sử dụng thẩm quyền của địa phương. Chính vì vậy, sẽ rút nội dung này ra khỏi tờ trình hoàn thiện trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Ông LÊ ĐÌNH THỌ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải: “ Cập nhật mới do rà soát lại, do một số nguyên nhân khảo sát mới, phương án tuyến, sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, thoát lũ, an toàn, an ninh”

Ông LÊ MINH NGÂN, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: “ Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi thấy rằng cần kiến nghị để đảm bảo sự thống nhất trong quá trình phát huy nguồn lực đất đai, sau cuộc họp này chúng tôi có thể đưa ra khỏi tờ trình”

Dự áo cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 xác định chuyển đổi hơn 1.054ha  diện tích đất rừng, chiếm dụng hơn 1863  héc ta đất lâm nghiệp của 7 tỉnh và hơn 1721 héc ta đất trồng lúa của 12 tỉnh./. 

Thực hiện : Nguyễn Duyên Như Huỳnh