Làm rõ quy định đất sử dụng đa mục đích

Cho ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiều ý kiến cho rằng, quy định về đất sử dụng đa mục đích cần được cụ thể, chi tiết để đảm bảo tính khả thi khi áp dụng trong thực tế.

Quy định về đất sử dụng đa mục đích là quy định mới so với Luật Đất đai 2013 và thực tiễn thời gian qua đã có nhiều dự án đất được sử dụng đa mục đích. Tuy nhiên, việc quy định đất cùng lúc có quá nhiều mục đích sử dụng cũng sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai nói chung và thực hiện nghĩa vụ tài chính nói riêng.

Nêu ví dụ từ thực tiễn, đại biểu cho rằng trong khu di sản có nhiều loại đất khác nhau như đất tôn giáo, đất dân cư, đất nông nghiệp, đất dịch vụ, du lịch, với đặc thù như vậy thì mỗi loại đất này cần phải có quy định riêng về cơ chế, chính sách phù hợp.

Đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng để có những quy định nhất quán, đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện khi luật được ban hành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam