Làm rõ quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức quản lý

Sáng 8/8, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Pháp luật tổ chức phiên giải trình việc thực hiện quy định của Pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên giải trình.

Nêu thực trạng việc phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức quản lý còn bất cập dẫn đến tình trạng cùng một vị trí viên chức quản lý nhưng tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm lại không giống nhau ở từng địa phương, gây khó khăn cho công tác sắp xếp cán bộ, các đại biểu đề nghị Bộ Nội vụ làm rõ những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Ông PHẠM VĂN HOÀ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: "Các nơi mỗi địa phương làm mỗi kiểu, quy định tiêu chuẩn riêng, thậm chí tuyển viên chức theo quy định, vì bộ Nội vụ phân cấp, cách xử lý của bộ nội vụ như thế nào để tham mưu cho chính phủ về trường hợp này ra sao?" 

Ông TRƯƠNG HẢI LONG, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: "Quan điểm của Bộ nội vụ nên phối hợp với bộ chuyên ngành chúng ta chỉ thống nhất về điều kiện sàn, không thấp hơn điều kiện chung. Khi áp dụng vào thực tế của từng đơn vị, nên để cho các bộ ngành địa phương họ được quy định cao lên, không trái được quy định chung. Điều này thể hiện được quan điểm, thẩm quyền của các bộ ngành trong lĩnh vực mình quản lý." 

Phát biểu tại phiên giải trình Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh hoạt động giải trình của các cơ quan sẽ giúp xem xét, đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý. Cùng với đó việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp, trách nhiệm của các cơ quan. Từ đó, kiến nghị biện pháp để khắc phục các bất cập, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý, quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý viên chức bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế, phương thức quản lý đối với viên chức. 

Thực hiện : Thùy Linh Thế Anh