Làm rõ quy định về hoạt động dầu khí Việt Nam tại nước ngoài, tránh gây thiệt hại kinh tế cho Nhà nước

Trên thực tế, một số dự án hợp tác đầu tư thăm dò khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại nước ngoài không thành công đã gây nên những thiệt hại cho Nhà nước. Chính vì vậy, tại phiên thảo luận sáng 15/6, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh - Đoàn Khánh Hòa đã nêu một số ý kiến liên quan tới vấn đề này.

Theo đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh,  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 24 dự án tìm kiếm thăm dò phát triển dầu khí không thành công với tổng chi phí khoảng trên 700 triệu USD...

Trong hoạt động dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện nay có 2 dự án phát triển khai thác ở Liên bang Nga; 5 dự án ở Venezuela, Argentina, Malaysia, Peru; 7 dự án tìm kiếm thăm dò ở Campuchia, Myanmar, Iran, Congo, Peru; 8 dự án đã kết thúc ở Lào, Tunisia, Cuba, Indonesia, Madagascar và Cameroon. 

Do vậy, trong dự thảo Luật Dầu khí lần này, cần mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật tại Điều 1 và nên bổ sung một chương riêng để làm rõ quy định về hợp tác đầu tư hoạt động dầu khí Việt Nam tại nước ngoài. Những nội dung nào thì cần tuân thủ những quy định gì để tránh gây nên những thiệt hại về kinh tế cho nhà nước như đã từng xảy ra.