Làm rõ quyết toán kinh phí chi thường xuyên KH&CN năm 2022

Cần làm rõ quyết toán kinh phí chi thường xuyên KH&CN năm 2022. Đây là ý kiến mà các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra, khi cho ý kiến về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, cho hoạt động mua sắm trang thiết bị trong các Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu KH&CN.

Theo báo cáo của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiến nghị loại khỏi quyết toán kinh phí chi thường xuyên KH&CN năm 2022 cho hoạt động mua sắm trang thiết bị trong các Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu KH&CN là 158,9 tỷ đồng do không đúng tính chất quy định tại Nghị định số 95/2014 về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng chưa có sự thống nhất về quan điểm cũng như số liệu giữa kiểm toán nhà nước và chính phủ

Cho ý kiến về nội dung này, nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay chi đang chưa phù hợp với Điều 4 của Nghị định 95, và điều này hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, tại Báo cáo 208 của Chính phủ đã kiến nghị Thường vụ Quốc hội xin cho phép quyết toán vào niên độ ngân sách năm nhà nước năm 2022, đồng thời có cơ sở pháp lý và thực tiễn.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong quá trình giải trình, 3 đơn vị đã cam kết sử dụng nguồn kinh phí với mục đích chế độ tiêu chuẩn định mức theo quy định của pháp luật và các dự án cũng đang phát huy hiệu quả. Do đó, nếu không được quyết toán sẽ gây khó khăn cho các đơn vị trong việc bổ sung các nguồn để trả cho ngân sách nhà nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam