Kít xét nghiệm Covid-19: Làm rõ trách nhiệm trong quản lý kinh doanh

Chiều 24/12, tại Nhà Quốc hội, Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống Covid - 19 phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Phiên họp thứ 10, với chuyên đề "Công tác quản lý kinh doanh kit xét nghiệm Covid - 19". Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì Phiên họp.

quảng cáo