Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Mexico

Cuối giờ chiều 30/11, tại nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đồng chí Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico và các đồng chí trong Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội hai nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã chuyển lời chào thân thiết và lời hỏi thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí thành viên trong Đoàn và nhờ đồng chí Tổng Bí thư chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đến các Ngài Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Mexico.

Hai bên khẳng định, quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam - Mexico có nền tảng chính trị vững chắc, hợp tác toàn diện và ngày càng hiệu quả trên tất cả các kênh, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Hai nước luôn dành cho nhau sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ trên các diễn đàn quốc tế. Đó là cơ sở chắc chắn để hai nước nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên đối tác hợp tác toàn diện trong thời gian tới, tận dụng tốt hơn tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Tùng Dương