Lần đọc đầu tiên: Hoàn thiện khung khổ pháp lý bảo đảm trật tự ATGT đường bộ

Việc xây dựng và ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đòi hỏi tất yếu, khách quan, cấp bách của thực tiễn, phù hợp với quy luật phát triển, phù hợp với xu hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam. Vậy đâu là những chính sách, nội dung mới trong Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ? Tác động của các nhóm chính sách này đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động giao thông như thế nào?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khánh An