Lần đọc đầu tiên: Xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được Chính phủ chuẩn bị hồ sơ, cơ bản bảo đảm theo các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tại Phiên họp chuyên đề Pháp luật tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho rằng, hồ sơ sự án luật đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự án luật gồm 4 chính sách, trong đó có việc sắp xếp, bố trí thống nhất lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cùng trao đổi, thông tin về dự án Luật này với vị khách mời: Trung tá NGÔ ĐỨC THẮNG – Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an – Đại diện Ban soạn thảo Luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Khắc Phục