Lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam

“Ở đâu gian khó, ở đó có Bộ đội”, với tinh thần ấy, những người lính không chỉ giúp nhân dân phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, mà còn tích cực, trách nhiệm tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thông qua các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong và ngoài nước, hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng được tỏa sáng, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Những em nhỏ Nam Sudan này, từ nay sẽ có thêm niềm vui, nhiều đồ dùng học tập nhờ hoạt động của Tổ Phụ nữ và Đoàn viên thanh niên BVD cấp 2.4 của Việt Nam.

Những ca cấp cứu, đại phẫu cứu sống tính mạng của người bệnh sẽ còn để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người lính QĐNDVN đối với người dân sở tại.

Đó chỉ là 1 phần nhỏ trong rất nhiều hoạt động của lực lượng tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam sau hơn 8 năm triển khai tại các Phái bộ . Năm 2022, lần đầu tiên Quân đội triển khai Đội công binh số 1; tiếp tục cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Lần đầu tiên trong nước, Triển lãm Quốc phòng quốc tế có quy mô lớn được Bộ Quốc phòng tổ chức, thu hút hơn 170 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới. Đây không chỉ là cơ hội cho tăng cường hợp tác quốc phòng, qua đó, hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đến gần hơn với người dân và các đối tác trên thế giới.

Năm 2022, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh thiết thực, hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng, là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ để lá cờ Tổ quốc Việt Nam đến với nhân dân thế giới...Sẵn sàng hy sinh gian khổ để cứu trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua thiên tai, bão lũ... Đó là những người lính Bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân, hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng Vũ Hiếu Anh Đức