Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ chất lượng, tránh sắp xếp đơn vị hành chính cơ học

Thảo luận Báo cáo kết quả bước đầu của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021", thành viên Ủy ban Thường vụ đề nghị Đoàn giám sát cần đánh giá kỹ về hiệu quả của việc sắp xếp đơn vị hành chính và sự đồng thuận của nhân dân.

Nêu thực tế tại tỉnh Quảng Ninh, chủ nhiệm uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị đoàn giám sát đánh giá kỹ hơn chất lượng địa giới hành chính tránh việc sắp xếp cơ học, quan tâm đến các chính sách cho cán bộ dôi dư sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính. 

Ông VŨ HỒNG THANH - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: “Đánh giá cao nỗ lực của đoàn giám sát, trong báo cáo đã nói rõ kết quả tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, có một số vấn đề, về số lượng được rồi, quan tâm hơn về đánh giá chất lượng, trong khi sắp xếp thì chất lượng của nông thôn vào với đô thị thì kết quả như thế nào, tránh sắp xếp cơ học”

Ông NGÔ SÁCH THỰC - Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam: “Qua giám sát tiếp tục làm sâu thêm, giải quyết chính sách cho cán bộ rất quan trọng”

Nhấn mạnh giám sát của Quốc hội cần đảm bảo tính khách quan, độc lập, do vậy Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị đoàn giám sát cần chủ động lựa chọn, trực tiếp lắng nghe ý kiến từ cử tri nhân dân. 

Ông BÙI VĂN CƯỜNG, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Chủ động chọn đia bàn, phải nghe toàn diện, chọn  nhiều chiều, bởi đây là giám sát của quốc hội, không còn tính dân chủ khách quan, cần phải làm rõ yếu tố toàn diện, phong tục, khu vưc miền xuôi thì dễ còn khu vưc miền núi thì khó cần phải lắng nghe.”

Cùng với đó, các đại biểu cũng đề nghị đoàn giám sát cần đánh giá kỹ lưỡng việc điều chỉnh chính sách khi sáp nhập có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân dân hay không. Đồng thời,  rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, đánh giá việc đầu tư phát triển hạ tầng đô thị nhằm bảo đảm chất lượng đô thị đối với đơn vị hành chính sau khi thực hiện sắp xếp./.
 

Thực hiện : Thùy Linh Hoàng Hương Anh Đức Vũ Hiếu