Lạng Sơn đề nghị mở thêm một số cửa khẩu

Tỉnh Lạng Sơn đề nghị các bộ, ngành tiếp tục cải cách các thủ tục kiểm tra chuyên ngành như kiểm dịch; trao đổi với phía Trung Quốc để đẩy tốc độ thông quan hơn nữa và mở thêm một số cửa khẩu đã đóng trong đại dịch.

Tình trạng xe xuất khẩu nông sản bị tồn diễn ra hơn một tuần qua tại cửa khẩu Lạng Sơn. Theo Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, lượng xe bị tồn là 670, chủ yếu ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 482 xe. Sở Công Thương Lạng Sơn đề nghị doanh nghiệp, thương nhân, chủ hàng, người vận tải phương tiện xuất khẩu tận dụng hiệu quả thời gian thông quan trong ngày, nhất là từ 7 - 9h sáng.