Lãnh đạo Bộ GD&ĐT nói gì về việc dạy liên kết?

Đầu năm học mới, hoạt động chương trình liên kết, giáo dục ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống và tình trạng dạy thêm, học thêm, vấn đề thu chi đầu năm học ở một số nơi gây bức xúc và hiểu lầm trong dư luận. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT nói gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các tiết học chính khoá bắt buộc nhà trường phải thực hiện, không được giảm bớt. Khi đã thực hiện đầy đủ theo chương trình, còn thời gian trống mới tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Bộ cũng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ trên lớp cần đảm bảo tinh thần tự nguyện.

Lãnh đạo Bộ GD và ĐT cũng thừa nhận còn một số bất cập, tồn tại ở các cơ sở GD và cho rằng, các địa phương, bộ ngành cần chung sức giải quyết.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở rà soát, báo cáo tình hình hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các trường học, từ mầm non tới phổ thông, giáo dục thường xuyên. Các sở đánh giá thuận lợi, khó khăn và đề xuất, gửi về Bộ trước ngày 15/10.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng -

Việt Hà