Lãnh đạo Bộ Xây dựng nêu khó khăn trong lập quy hoạch

Chiều 02/03, Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề "Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Bộ Xây dựng được giao lập 02 quy hoạch ngành quốc gia gồm Quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên hiện nay cả 02 quy hoạch này đều chưa hoàn thành, mới chuẩn bị lựa chọn tư vấn quy hoạch, dự kiến đến tháng 12/2022 mới trình Thủ tướng phê duyệt.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo cụ thể hơn về sự trùng lặp giữa quy hoạch chung đô thị trong thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch tỉnh, qua đó đề xuất giải pháp xử lý; báo cáo rõ hơn khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục khi lập quy hoạch tỉnh có nhiều phương án phát triển về nhiều ngành; mâu thuẫn giữa pháp luật về sử dụng đất, pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị; các giải pháp đảm bảo thống nhất thời kỳ quy hoạch, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chức năng…

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nêu một số khó khăn trong quá trình tổ chức lập quy hoạch như: Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; các hợp phần về định hưởng phát triển đô thị, nông thôn; định hướng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoảng sản làm vật liệu xây dựng tại quy hoạch tổng thể quốc gia. Quy hoạch không gian biển quốc gia là các quy hoạch quốc gia, có vai trò là khung định hưởng đề cụ thể hóa các chiến lược phát triển ngành xây dựng và là một trong các công cụ quan trọng để thực hiện công tác quản lý chuyên ngành của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật về đấu thầu, các viện nghiên cứu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, có năng lực và nhiều kinh nghiệm nhưng không được tham gia thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch, trong khi có rất ít đơn vị tư vấn có đủ chuyên môn chuyên sâu thực hiện đảm bảo chất lượng nhiệm vụ của các quy hoạch này.

Trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, do quy định pháp luật về quy hoạch và đấu thầu chưa quy định rõ và nhất quán về thẩm quyền quyết định đầu tư và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Đối với việc tích hợp các nội dung quy hoạch các ngành, lĩnh vực có liên quan vào Quy hoạch ngành, hiện chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các Bộ ngành trong quá trình xây dựng các Quy hoạch ngành cũng như việc xác định các cơ quan tổ chức tham gia xây dựng các nội dung quy hoạch tích hợp có liên quan./.

Tùng Dương