Lãnh đạo cấp cao và các đại biểu dự Kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa XV vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay 5/1, trước giờ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong tiếng quân nhạc trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!