Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp mặt Đại biểu Quốc hội dân tộc thiểu số khoá XV

Chiều 25/5, tại nhà Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có buổi gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa 15 là người dân tộc thiểu số. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã bầu ra 499 đại biểu Quốc hội, trong đó có 89 đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số, đạt tỷ lệ 17,8% tổng số đại biểu Quốc hội; đặc biệt có đại diện của 2 dân tộc (thuộc nhóm dân tộc rất ít người là Lự và Brâu) lần đầu tiên tham gia Quốc hội.

Đây là những người ưu tú, hạt nhân tiêu biểu đại diện cho 30 thành phần dân tộc thiểu số, đến từ 35 tỉnh, thành trên cả nước. Các vị đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số trong nhiệm kỳ này đều có trình độ học vấn, chuyên môn cao, minh chứng sinh động, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là tham gia vào cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Nhiều đại biểu đang giữ vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương và tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và hoạt động của Quốc hội. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng, mỗi đại biểu Quốc hội dân tộc thiểu số không ngừng cố gắng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu, xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng của cử tri cả nước và đặc biệt là đồng bào, cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định đại đoàn kết các dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất quán việc xây dựng chính sách đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Những năm qua, đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, nên hiện nay, vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là nơi chậm phát triển hơn và có nguy cơ khoảng cách chênh lệch ngày càng cao. 

Trên tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chỉ rõ định hướng: “Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số”. 

Để đạt được các mục tiêu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các vị đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số khóa XV quan tâm, góp phần cùng với Quốc hội tập trung giám sát, để cơ quan có thẩm quyền liên quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Chủ động, tích cực và khẩn trương hơn nữa trong việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch giám sát, để cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết của Quốc hội, tiếp tục phát huy tốt tinh thần tự lực vươn lên, tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, giữa các địa phương, sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các doanh nghiệp với đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số tích cực học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, tham gia đầy đủ và hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, quyết tâm nỗ lực đổi mới, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV; đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện : Thanh Nga Ngọc Tuấn