Lãnh đạo Quốc hội họp giao ban, rà soát các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2

Trong sáng nay 27/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp giao ban đầu năm của Lãnh đạo Quốc hội nhằm rà soát, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 và cả năm 2023 của Quốc hội.

Theo đó các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 là chỉ đạo các cơ quan tham mưu, phục vụ triển khai thực hiện ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 2 của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Quốc hội; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị, Ban bí thư. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, phục vụ chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung để tổ chức phiên họp tháng 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá về kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá 15 và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng chỉ đạo các cơ quan tiếp tục triển khai các nội dung theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, bám sát định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn nhiệm kỳ theo Kết luận số 19 của Bộ chính trị và kế hoạch số 81 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, trong đó chú trọng theo dõi, giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia, về chính sách tài khoá và tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội và các công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực giao thông.

Thực hiện : Dương Dung Anh Đức