Lãnh đạo TPHCM giải ngân đầu tư công dưới 80% sẽ bị hạ xếp loại năm

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký văn bản khẩn gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cùng chủ đầu tư các dự án về đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện công tác đầu tư công năm 2023.

Theo đó, nếu tỷ lệ giải ngân dưới 50%, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng, đơn vị chỉ được đánh giá xếp loại cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ. Tập thể lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị không được xét tặng bằng khen của UBND TPHCM và bộ, ngành Trung ương.
Thủ trưởng đơn vị không được hưởng thu nhập tăng thêm quý IV/2023.

Nếu tỷ lệ giải ngân từ 50% đến dưới 80%, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng, đơn vị chỉ được đánh giá xếp loại cao nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị không được xét tặng bằng khen của UBND TPHCM và Bộ, ngành Trung ương.
Thủ trưởng đơn vị không được hưởng thu nhập tăng thêm quý IV/2023.

Nếu tỷ lệ giải ngân từ 80% trở lên, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng, đơn vị được đánh giá xếp loại cao nhất là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị được xét tặng bằng khen của UBND TPHCM và bộ, ngành Trung ương.
Thủ trưởng đơn vị được xét hưởng thu nhập tăng thêm quý IV/2023.

Trong năm 2023, TPHCM được giao hơn 68.600 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến ngày 15/12, thành phố đã giải ngân hơn 36.000 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, TPHCM dự kiến có thể giải ngân đầu tư công hơn 48.500 tỷ đồng trong năm 2023, đạt hơn 70%. So với năm 2022, thành phố dự kiến giải ngân nhiều hơn 22.300 tỷ đồng.

(*) Nguồn: Dân trí

Lan Phương