Lành mạnh hoá hoạt động của các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam

Có thể khẳng định một điều rằng, không vì những thông tin tiêu cực, nhảm nhí mà cuộc chiến chống những nội dung xấu độc trên không gian mạng sẽ dừng lại. Do đó, sự vào cuộc hành động của tất cả các bên sẽ rất quan trọng, đặc biệt là sự hợp tác của các nền tảng mạng xã hội có sự hiện diện tại Việt Nam.

Phần lớn các ý kiến đều cho rằng, mạng xã hội là một kênh truyền tải thông tin hữu ích và nhanh chóng nên không thể kìm hãm sự phát triển của các nền tảng này. Chỉ có điều quan trọng là bản thân người dùng cũng cần phải có một nhận thức đúng đắn.

Trong tháng 5 tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành kiểm tra việc tuân thủ pháp luật đối với nền tảng Tiktok tại Việt Nam. Đại diện mạng xã hội này cho rằng, hoạt động này sẽ là cơ sở để giúp cải thiện môi trường không gian mạng hiện nay.

Không chỉ riêng TikTok mà bất cứ mạng xã hội nào cũng có thể xảy ra sai phạm trong quá trình hoạt động. Do đó, một trong những yêu cầu đặt ra đó chính là xây dựng một khung khổ pháp lý hoàn chỉnh áp dụng chung và yêu cầu tất cả các nền tảng thực hiện.

Một thông tin mới cũng rất đáng chú ý là trong Quyết định vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua về việc cập nhật Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021 - 2025, thì nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng (KOLs) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế các hoạt động: phát sóng, biểu diễn, quảng cáo... Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm từng bước làm lành mạnh không gian mạng tại Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Tuấn Anh