Lào Cai: Bảo tồn gắn với phát triển di sản văn hóa ở vùng cao

Tỉnh Lào Cai có 37 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, trong đó có 2 di sản được UNESCO ghi danh vào di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc bảo tồn các di sản này vừa giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của người vùng cao, vừa đạt mục tiêu “biến di sản thành tài sản”.

Trải qua hàng trăm năm, người Mông dưới chân núi Hoàng Liên vẫn gìn giữ nghề chạm khắc bạc truyền thống. Trang sức làm bằng bạc không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần, các sản phẩm cũng rất độc đáo và tinh tế.

Đến từ khắp các bản làng vùng cao, những chú ngựa thồ này ngày thường để chở hàng hóa lên nương. “Kị sĩ” cũng là những người dân bản địa. Năm 2021, Lễ hội đua ngựa Bắc Hà được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội này góp phần tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách thập phương.

Những di sản, những nét văn hóa truyền thống đang được tỉnh Lào Cai khôi phục, bảo tồn như: Nghi lễ Then của người Tày; lễ cấp sắc của người Dao Đỏ; lễ hội Gầu tào; lễ hội hát qua làng người Dao Tuyển; múa Xòe người Tày ở Bắc Hà. Đặc biệt là lễ hội ở đền Bảo Hà - khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, mỗi năm thu hút hàng vạn du khách thập phương.

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc để phát triển du lịch. Bảo tồn gắn với phát triển kinh tế, biến “di sản thành tài sản” là hướng đi bền vững góp phần xoá đói giảm nghèo cho người dân miền núi. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Vũ Thắng -

Hồng Ngọc