Lào Cai đề nghị tạm hoãn xuất cảnh nhiều giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã có công văn gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an thông báo tạm hoãn xuất cảnh ra nước ngoài theo quy định đối với 9 giám đốc doanh nghiệp tư nhân có đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai vì nợ tiền thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày ký thông báo tạm hoãn xuất cảnh 10/10/2022 đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Lào Cai cũng đang rà soát, kiểm tra đề gửi thông tạm hoãn xuất cảnh thêm 10 giám đốc doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương vì nợ thuế./.