Lào Cai: Hơn 200 ý kiến cử tri vùng cao đến với Quốc hội

Để mang tiếng nói quần chúng nhân dân đến với Quốc hội, sáng ngày 6/2, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã kí kết quy chế phối hợp với HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai nhiệm kì 2021-2026

Trong năm 2022, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tiếp xúc, nắm bắt tình hình và thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội. Qua đó, đã tổ chức 82 điểm tiếp xúc với hơn 6.900 đại biểu; tiếp thu hơn 240 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai quy định trách nhiệm phối hợp giải quyết công việc chung có liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Công tác phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc phối hợp bình đẳng, dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ quy định pháp luật .

Thực hiện : Vũ Thắng Hồng Ngọc