Lào Cai khó thu hút doanh nghiệp đầu tư do thiếu quỹ đất

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Lào Cai mới chỉ thu hút thêm được 6 dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Con số này còn rất khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh . Trong đó, rảo cản lớn nhất là việc không bố trí được quỹ đất để doanh nghiệp hoạt động.

Để duy trì sản xuất, doanh nghiệp này đang phải thuê lại mặt bằng tại Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải với giá cao. Điều này khiến chi phí sản xuất bị đội lên, thiếu tính ổn định.

Còn tại khu kinh tế, vốn được đánh giá có nhiều sức hút với các doanh nghiệp lớn. Hiện đã có 18 tập đoàn, doanh nghiệp tiến hành khảo sát, nghiên cứu mong muốn đầu tư vào Lào Cai. Tuy nhiên, đối với khu kinh tế cũng đang vướng mắc do chưa hoàn thiện một số quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch điều chỉnh của Thủ tướng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết hay quy hoạch vùng dự trữ khoáng sản. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Vũ Thắng -

Hồng Ngọc