Lào Cai phấn đấu là địa phương điển hình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Hôm nay (5/7), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Đoàn giám sát của Quốc hội giám sát chuyên đề việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, thì hầu hết các mục tiêu đặt ra thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn đảm bảo đúng quy định. Lào Cai dự kiến bố trí gần 2000 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh thực hiện 3 chương trình cho cả giai đoạn 2021-2025. Năm 2022 giải ngân vốn ngân sách trung ương đạt gần 1000 tỷ đồng, bằng 80,4% kế hoạch trung ương giao.

Tỉnh Lào Cai cũng nêu 1 số kiến nghị với Đoàn Giám sát, cụ thể là, đối với các công trình như đường giao thông nông thôn, kênh thuỷ lợi thì không quy định tổng mức đầu tư. Tại Khoản 3 điều 53 Luật ngân sách Nhà nước về thời hạn điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách có quy định: Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành. Đề nghị được lùi lại trước thời điểm trước ngày 31 tháng 12”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong việc chủ động xây dựng, sửa đổi các văn bản để kịp thời triển khai, tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lào Cai cần chỉ đạo sâu sát hơn, nhân rộng cách làm hay đối với việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn. Lào Cai cần phấn đấu là địa phương điển hình thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Vũ Thắng -

Hồng Ngọc