Lào Cai tăng cường các hoạt động đối ngoại

Chiều 28/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chỉ đạo hội nghị.

Để triển khai Nghị quyết, Tỉnh ủy Lào Cai đã cụ thể hóa thành 10 nhiệm vụ giải pháp. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu tại hội nghị , Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định: Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của tỉnh Lào Cai.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị, Lào Cai tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ các quan điểm, đường lối, chiến lược quân sự, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường các hoạt động đối ngoại, phát triển quan hệ song phương, đa phương, tạo niềm tin với các đối tác nước ngoài.

Hồng Ngọc