Lào Cai tập trung tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số

Tỉnh Lào Cai có hơn 70% lao động là người dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn, vùng cao, vùng sâu. Vì vậy, tỉnh đã tập trung đào tạo nghề gắn với thực tế vùng miền, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đặc biệt đối với người dân tộc thiểu số, thì đây là đòn bẩy để giảm nghèo

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc là giải pháp căn bản nhằm tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng chính là chìa khóa để Lào Cai nâng cao đời sống nhân dân, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết chương trình!

Thực hiện : Văn Thắng Hồng Ngọc