Lào Cai thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng nay 26/6, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 thành viên. Đây cũng là tỉnh đầu tiên thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban được thành lập gồm có 15 thành viên. Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai làm trưởng ban. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai thực hiện theo Quy định số 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư. 

Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo sẽ khẩn trương ban hành Quy chế làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ hàng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Lào Cai được thành lập tạo cơ sở pháp lý vững chắc, trở thành “cánh tay nối dài” của Ban chỉ đạo Trung ương, phục vụ cho công tác phòng chống tiêu cực tại địa phương.

Hồng Ngọc