Lào Cai và Truyền hình Quốc hội Việt Nam thỏa thuận hợp tác truyền thông

Chiều 2/4, tại tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Truyền hình Quốc hội Việt Nam, giai đoạn 2022-2025. Tham dự lễ ký kết có ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai; ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Chương trình hợp tác giữa Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhằm tăng cường  công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc Lào Cai; quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Lào Cai.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của tỉnh Lào Cai trong khu vực Tây Bắc và các tỉnh Trung du - Miền núi phía Bắc; giới thiệu, phổ biến những cách làm mới, mang tính sáng tạo, đột phá của tỉnh Lào Cai; kịp thời định hướng thông tin, dư luận xã hội, tạo niềm tin và nhận thức đúng đắn trong nhân dân, đảm bảo sự ổn định, phát triển của địa phương.

Thực hiện : Vũ Thắng Hồng Ngọc

quảng cáo