Lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Sáng 10/2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm việc với các cơ quan về công tác chuẩn bị lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 , điều chỉnh chương trình năm 2023 và tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết trong năm 2023, Chính phủ dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 21 dự án; đề xuất trình Quốc hội 13 dự án trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Bên cạnh làm rõ sự cần thiết của các đề xuất xây dựng luật và báo cáo về tiến độ các nhiệm vụ lập pháp, đại diện các cơ quan cũng đề xuất một số ý kiến nhằm khắc phục thực trạng phải nhiều lần điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tăng tính gối đầu của chương trình cho năm tiếp theo và nâng cao chất lượng hồ sơ đề nghị xây dựng các dự án luật.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối tham mưu cho Chính phủ khẩn trương hoàn thiện Tờ trình về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh Chương trình năm 2023 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 1/3.

Đồng thời, cần tiếp tục rà soát các nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lưu ý cân đối số lượng các dự án luật để đưa vào chương trình hàng năm bảo đảm điều hòa, có tính đến sự hợp lý, khả thi, gối đầu giữa các năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị rà soát các luật có liên quan đến việc sửa đổi Luật Đất đai và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì làm việc với các cơ quan để cho ý kiến về dự thảo kế hoạch tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, dự kiến đề cương báo cáo, các nội dung cần tổng kết, đánh giá.

Tiến Cường