Lập quy hoạch đô thị phải tránh trục lợi, sử dụng hiệu quả quỹ đất

Tại buổi làm việc của Đoàn Giám sát của Quốc hội về quy hoạch với Bộ Xây dựng, chiều 02/3, các đại biểu đánh giá cao báo cáo của Bộ Xây dựng đã cung cấp nhiều thông tin, xác định rõ trách nhiệm đối với từng nội dung và đề xuất kiến nghị giải pháp. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Bộ làm rõ việc quy hoạch của ngành chậm so với yêu cầu đề ra, có hay không sự chồng lấn giữa các quy hoạch.

Cho rằng nội hàm quy hoạch nông thôn trong báo cáo của Bộ Xây dựng chưa rõ dễ gây chồng lấn với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng nông thôn mới, vì vậy một số ý kiến đề nghị Bộ Xây dựng cần xác định rõ quy hoạch vùng liên huyện và các tầng nấc quy hoạch để đảm bảo định hướng lâu dài và phát triển bền vững trong quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội.

Ông NGUYỄN LÂM THÀNH  - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: “Quy hoạch xây dựng, nội hàm đô thị tương đối rõ nhưng nội hàm nông thôn lại chưa rõ. Mặc dù đã đề cập đến quy hoạch xã và các điểm dân cư mới chỉ xác định định dạng không gian về dân cư nông thôn và một số kết cấu hạ tầng. Việc thể hiện quy hoạch nông thôn ở tầm quốc gia là rất khó, cho nên bị chồng lấn với quy hoạch sử dụng đất."

Ông NGUYỄN THANH NGHỊ - Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “Quy hoạch nông thôn là hình thức tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nông thôn. Bao gồm quy hoạch chung của xã, quy hoạch chung điểm dân cư nông thôn. Với các nội dung như trên thì không hẳn trùng với quy hoạch sử dụng đất mà có nội dung cơ bản khác, không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, điểm phân bổ dân cư nông thôn."

Một số đại biểu đề nghị Bộ cần nghiên cứu và làm rõ vấn đề quy hoạch đô thị nhưng phải đảm bảo hài hòa với việc bảo vệ di sản văn hóa; hài hòa giữa quy hoạch phát triển kinh tế với quy hoạch không gian vui chơi giải trí không chỉ ở đô thị mà ở cả nông thôn. Cùng với đó đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ của 2 quy hoạch ngành xây dựng phụ trách. 

Ông NGUYỄN ĐẮC VINH - Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội: “Không gian vui chơi giải trí các phân vùng cây xanh, công trình công cộng rất nhiều, nhưng qua điều chỉnh dần thì không gian sinh hoạt cộng cộng ngày càng ít đi, không chỉ ở đô thị mà cả ở nông thôn. Do đó, rất mong muốn ngành xây dựng hết sức quan tâm đến vấn đề này, đáp ứng yêu cầu phát triển dân cư, tất đất tấc vàng nhưng mà phải hài hoà lợi ích đảm bảo không gian.”

Ông NGUYỄN THANH NGHỊ - Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “Trong quy đinh pháp luật trình tự thủ tục của chúng ta khá rõ, nhưng quá trình vận dụng áp dụng ở địa phương có trường hợp điều chỉnh theo chiều hướng dẫn đến tác động xấu. Qua quá trình kiểm tra thấy trình tự thực hiện chưa nghiêm túc trong đó chưa lấy ý kiến cộng đồng, phê duyệt chưa căn cứ vào quy hoạch chung. Hai quy hoạch ngành đô thị và nông thôn và quy hoạch khoáng sản bộ xây dựng sẽ quyết tâm, cố gắng cao nhất, giao cho thứ trưởng phụ trách, chất lượng phải đặt lên trước hết, nếu chưa đảm bảo chất lượng sẽ có báo cáo cụ thể."

Phát biểu kết luận nội dung buổi giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận và đánh giá cao Bộ Xây dựng đã chuẩn bị báo cáo kỹ lưỡng, công phu, đánh giá khá đầy đủ kết quả đạt được cũng như những tồn đọng, nguyên nhân, trách nhiệm, hạn chế trong lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch. 

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, năm 2022 có điều kiện thuận lợi để Bộ thực hiện trao đổi, rà soát tích cực giữa các quy hoạch, đồng thời đề nghị Bộ hết sức thận trọng để đảm bảo chất lượng quy hoạch; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất tháo gỡ trong việc hoàn thành 02 quy hoạch ngành quốc gia do Bộ phụ trách, đặc biệt trong khâu lựa chọn tư vấn để sớm hoàn thành nhiệm vụ. 

Đối với vấn đề quy hoạch đô thị, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đảm bảo lợi ích của nhà nước, cộng đồng, người dân, doanh nghiệp; sử dụng có hiệu quả quỹ đất đô thị, tránh trục lợi từ các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, nhất là công tác đầu tư, tư vấn, liên quan đến trách nhiệm của các địa phương; đảm bảo được chất lượng, tính kịp thời, phù hợp với thực tiễn địa phương, chủ động tiếp thu những ý kiến đóng góp từ phía địa phương về các vấn đề quy hoạch./.

Thực hiện : Hải Yến Thùy Linh Tùng Dương