Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trung tâm công tác quy hoạch cán bộ

Chiều 11/6, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng và triển khai hướng dẫn, kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội về công tác quy hoạch cán bộ. Cùng dự có Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn quán triệt các nội dung trong Quy định 50 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ. Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày các dự thảo văn bản của Đảng đoàn Quốc hội về công tác quy hoạch cán bộ gồm Hướng dẫn và kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hướng dẫn nhiệm kỳ 2026 – 2031 và công tác rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, theo Quy định 50 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương, công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ sau phải được hoàn thành trong năm 2022, phấn đấu triển khai trong quý 3 và hoàn thành trong quý 4 năm nay. Trong năm 2022, chỉ tập trung rà soát, hoàn thành quy hoạch đối với nguồn tại chỗ. Từ 2023 trở đi, trong quý 1 hằng năm sẽ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XVI với hai nguồn tại chỗ và bên ngoài các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng luôn xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Trách nhiệm của Đảng đoàn Quốc hội là phải chuẩn bị kỹ lưỡng để Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 có đội ngũ đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm cơ cấu hợp lý và có chất lượng nhất.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Đại biểu Quốc hội là trung tâm, là chủ thể chính trong hoạt động của Quốc hội. Muốn Quốc hội mạnh thì từng đại biểu Quốc hội phải mạnh. Do đó, “công tác quy hoạch cán bộ làm đại biểu Quốc hội nói chung, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội nói riêng phải bảo đảm nguyên tắc “động”, “mở”, có vào có ra, công khai, minh bạch. Không chỉ có nguồn tại chỗ các cơ quan của Quốc hội mà còn phải chủ động phát hiện ở cơ sở, ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể. Tránh tình trạng có cán bộ đưa vào quy hoạch lại không thiết tha với hoạt động Quốc hội hoặc không bảo đảm chất lượng cần thiết; trường hợp có năng lực, có trình độ, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và rất thiết tha với hoạt động của Quốc hội thì lại bị bỏ sót.”

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng và văn bản của Đảng đoàn Quốc hội để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, cần kế thừa và tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành quả của Đảng đoàn Quốc hội các nhiệm kỳ trước để làm tốt hơn , chất lượng hơn nữa công tác quy hoạch cán bộ cho Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Chúng ta phải làm thật chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất, bảo đảm công khai, minh bạch, công tâm, khách quan với trách nhiệm và tinh thần xây dựng cao nhất, không phải vì từng cá nhân chúng ta mà vì sức mạnh và chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Khoá này và nhất là cho Khoá sau. Trách nhiệm của chúng ta là phải chuẩn bị cho khóa sau để chất lượng hoạt động của Quốc hội khoá sau phải tốt hơn chất lượng hoạt động của quốc hội Khoá trước.” 

Trên cơ sở ý kiến của các Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội và các đại biểu tại hội nghị đóng góp về các dự thảo văn bản của Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu khẩn trương tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các dự thảo văn bản hướng dẫn để Đảng đoàn Quốc hội ban hành và triển khai thực hiện ngay sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khoá XV. Riêng nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đảng đoàn Quốc hội sẽ có văn bản phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương để triển khai thực hiện từ năm 2023.
 

Thực hiện : Thanh Nga Vũ Hiếu