Lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Nội quy kỳ họp Quốc hội

Sáng 25/7, tại nhà Quốc hội diễn ra tọa đàm lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Chủ nhiệm ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà đồng chủ trì tọa đàm.

Tại tọa đàm các đại biểu đã tập trung cho ý kiến các nội dung trọng tâm của dự thảo Nghị quyết nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, bài bản và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội.

Nhiều ý kiến cho rằng, nên nâng việc ban hành Nghị quyết lên thành ban hành Luật để đảm bảo tính nghiêm minh trong thực hiện, cũng như phù hợp theo kinh nghiệm của một số nước đang áp dụng.

Về quy định thời hạn gửi tài liệu chính thức của kỳ họp đến đại biểu Quốc hội, các ý kiến lưu ý cân nhắc hợp lý để đảm bảo chất lượng tài liệu và thời gian nghiên cứu của đại biểu. Về việc biểu quyết hỗn hợp giữa biểu quyết điện tử và biểu quyết bằng giơ tay, có ý kiến cho rằng chỉ nên áp dụng trong một số trường hợp bất khả kháng để bảo đảm quyền được biểu quyết của ĐBQH.

Các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về các nội dung liên quan: Việc bổ sung quy định không trình bày tờ trình, báo cáo tại một số phiên toàn thể nhằm tiết kiệm thời gian kỳ họp và ĐBQH có thêm thời gian phát biểu, tranh luận; Về quy trình, thủ tục xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội; Về xung đột pháp luật giữa các văn bản quy phạm pháp luật.

Sau tọa đàm Ban soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với VPQH tổ chức hội thảo góp ý về Dự thảo Nghị quyết tại phía Nam, từ đó tiếp thu hoàn thiện để trình UBTVQH cho ý kiến và trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Thực hiện : Ngọc Tuấn Như Thảo