Lấy ý kiến dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Ngày 8/4, tại TPHCM, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về một số vấn đề lớn trong Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội chủ trì hội thảo.

Đối với án Luật Công đoàn (sửa đổi), các đại biểu nhất trí cho rằng, việc sửa đổi Luật Công đoàn hiện nay là cần thiết và phù hợp. Đây là dự án luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý về các nội dung: tên gọi dự thảo luật, quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn; giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; trách nhiệm của Nhà nước với công đoàn; thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của Công đoàn Việt Nam; quy định về tài chính công đoàn; xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn... 

Đối với Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), các đại biểu tập trung thảo luận về quy định bảo hiểm xã hội một lần trong dự thảo luật như chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; các quy định bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện,…
Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, trên cơ sở góp ý của các đại biểu, các chuyên gia, Ủy ban xã hội của Quốc hội sẽ rà soát, tổng hợp để trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tới./. 

Linh Có -

Tăng Sắc