Thứ trưởng Bộ công an Lê Quốc Hùng: Những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự đều xuất phát từ địa bàn cơ sở

Sáng ngày 14/03, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo Thứ trưởng Bộ công an Lê Quốc Hùng, những vấn đề phức tạp về ANTT đều xuất phát từ địa bàn cơ sở, ban đầu là những vấn đề mâu thuẫn xã hội, nếu không được phát hiện, phòng ngừa, quản lý, giải quyết kịp thời, triệt để sẽ tích tụ, phát triển thành "xung đột xã hội". Vì vậy việc nghiên cứu đưa ra những giải pháp kịp thời để giải quyết các vấn đề này ở các địa bàn là việc làm cấp bách, cần thiết. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm của dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các ý kiến tham luận đã chỉ rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; phân tích, đánh giá về thực tiễn công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay. Các ý kiến đều cho rằng lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở chính là  lực lượng nòng cốt là sợi dây gắn kết hết sức quan trọng của lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, từ đó thống nhất ý kiến về việc cần sớm ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở./.

Sỹ Cường