Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Bảng giá đất sẽ phù hợp phù hợp với thị trường

Bỏ quy định về khung giá đất, thay vào đó các địa phương sẽ công bố bảng giá đất hằng năm bằng việc xác định giá đất phù hợp với giá phổ biến trên thị trường. Đây được cho là điểm mới nổi bật của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang lấy ý kiến rộng rãi người dân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, cần phải có quy định cụ thể hơn, thì mới khả thi trong thực tế.

Theo các chuyên gia, yếu tố “phù hợp” của giá đất là yếu tố định tính, không phải định lượng. Nếu không quy định rõ sẽ gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sau này.

PGS.TS NGUYỄN QUANG TUYẾN, Trưởng Khoa Pháp Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội: “Tôi cho rằng từ “phù hợp” sẽ tạo ra cho các cơ quan định giá sự tùy tiện. Bởi sự phù hợp mang tính định tính, không mang tính định lượng. Đáng lẽ có thể quy định là giá Nhà nước quy định bằng 80% - 85% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường."

Bên cạnh đó, vấn đề hệ số biến động giá thị trường cũng cần phải được quy định rõ và cụ thể hơn. 

Ông NGUYỄN QUỐC HIỆP, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: “Nếu cơ chế này được ban hành thì mặt bằng giá đất, giá thị trường bất động sản sẽ có thay đổi. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cần hết sức cân nhắc ở chỗ nếu cứ giá biến động mà không quy định biến động bao nhiêu phần trăm là Ủy ban nhân dân tỉnh phải họp lại điều chỉnh. Và một năm sẽ có đến năm cuộc điều chỉnh biến động giá thì giá đất ở các địa phương sẽ không thể ổn định được. Cho nên chúng tôi đều nghỉ nên xem xét chỗ này vì về hệ thống biến động giá điều chỉnh thì nên có quy định thật cụ thể”

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, việc bảng giá thay khung giá là cần thiết, bởi khung giá đang làm cho thị trường đất trở nên méo mó. Theo Bộ trưởng, để làm được điều này cần có dữ liệu về thị trường giá đất. Việc sửa đổi hướng tới mục tiêu đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch với tinh thần hài hòa lợi ích của dân bị thu hồi đất, quyền lợi của nhà nước và doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ông TRẦN HỒNG HÀ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: "Tinh thần của Luật lần này được xác định: Không làm tốt hơn cho dân, không bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho dân, lợi ích cho Nhà nước, không giải quyết được công bằng giữa các đối tượng thì chưa nên ban hành Luật. Nếu thấy bất cứ vấn đề nào trong Luật mà giải quyết chưa ổn, chưa tốt, ảnh hưởng đến các đối tượng đặc biệt là đa số người dân trong đó có doanh nghiệp thì các đồng chí nói. Đã làm điều này phải ích nước lợi nhà và tính bền vững."

Việc dự thảo Luật Đất đai quy định bỏ khung giá đất, thay vào đó các địa phương sẽ công bố bảng giá đất hằng năm, điều này sẽ tác động rất nhiều đến hoạt động đấu giá. Khi xác định như vậy sẽ hạn chế được rất nhiều thủ tục và giảm tải căng thẳng cho hoạt động đấu giá đất, mở ra cơ hội phát triển mới cho lĩnh vực này.

Thực hiện : Diệu Huyền Hoàng Hương Đào Nghĩa