Lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sáng 15/3, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương đã chính thức được phát động.

Đối tượng tham dự là các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, xác định chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với tác phẩm bài viết, mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi, bao gồm 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí và 1 bài viết chính luận loại hình Báo. Với các tác phẩm phát thanh, truyền hình, video clip, mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi bao gồm: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh), 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip. Các tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt) hoặc tiếng nước ngoài.

Các tác phẩm sẽ gửi về địa chỉ 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội và file mềm bài dự thi gửi về email: cuocthichinhluandbk@gmail.com. Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi được tổ chức vào trung tuần tháng 9/2023.

Thời gian nhận bài dự thi từ nay cho đến hết ngày 30/6/2023.

Thực hiện : Ngô Trang Đào Nghĩa