Lệnh ngừng bắn tại Gaza được gia hạn thêm 2 ngày

Israel và Lực lượng Hamas đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn tại dải Gaza thêm 2 ngày với một số điều kiện về trao đổi con tin và tù nhân cùng các hoạt động viện trợ nhân đạo tại dải Gaza. Đây là kết quả từ những nỗ lực hòa giải của Qatar, Ai Cập và Mỹ.

Thỏa thuận gia hạn đạt được chỉ ít giờ trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Israel và Hamas nhất trí kéo dài thời gian ngừng bắn thêm 2 ngày, tức đến sáng 30/11.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lập tức lên tiếng hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn tại Gaza.

Trong thời gian ngừng bắn bổ sung, hai bên tiếp tục thực hiện việc trao đổi con tin và tù nhân với cơ chế và điều kiện tương tự như trong giai đoạn ngừng bắn 4 ngày qua. Cụ thể, Hamas sẽ thả thêm 20 con tin mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền Nam Israel sáng 7/10, ngoài số 50 con tin cam kết thả theo thỏa thuận ban đầu. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do bổ sung cho 60 tù nhân Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ vị thành niên, bên cạnh số 150 tù nhân cam kết thả theo thỏa thuận gốc do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian.