Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia triển khai hệ thống cảnh báo sớm thảm hỏa

Liên hợp quốc cho biết những thảm họa liên quan thời tiết đã gia tăng trong 50 năm qua gây thiệt hại kinh tế ngày càng lớn. Tuy nhiên, các hệ thống cảnh báo sớm đã giúp giảm đáng kể số người thiệt mạng.

Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên hợp quốc công bố báo cáo cho thấy các hiện tượng khí hậu, thời tiết cực đoan đã gây ra gần 12 nghìn thảm họa trong giai đoạn từ năm 1970-2021. Những thảm họa này cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người. Mặc dù vậy, các hệ thống cảnh báo sớm được cải thiện và việc phối hợp quản lý thảm họa đã làm giảm đáng kể số người thiệt mạng do thiên tai. Cụ thể, vào giai đoạn 1970-2009, mỗi năm có hơn 50.000 người thiệt mạng do thiên tai. Nhưng vào thập niên 2010, con số này giảm xuống 20.000 người/năm, còn trong 2 năm 2020 và 2021 cộng lại, có khoảng hơn 22.000 người tử vong trên toàn cầu do các thảm họa. Trước những tín hiệu khả quan này, Liên hợp quốc đã công bố kế hoạch nhằm đảm bảo tất cả các quốc gia đều có hệ thống cảnh báo sớm thảm họa vào cuối năm 2027.

Hà Thu