Liên kết doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững Vùng Trung du và miến núi Bắc Bộ

Chiều nay 27/9, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn: Liên kết Doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ.

Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, là 1 trong 6 vùng kinh tế của 63 tỉnh thành, nhưng vùng trung du và miền nui Bắc Bộ chỉ chiếm 8-9% GRDP cả nước, được xem là vùng trũng, là “lõi nghèo” cả nước . Tỷ lệ nghèo đa chiều cả vùng năm 2022 là 22%, gấp 3 lần bình quân cả nước. Về phát triển kinh tế doanh nghiệp, mật độ doanh nghiệp của toàn vùng còn khiêm tốn, với hơn 39.000 doanh nghiệp, chưa bằng 1/3 mức trung bình cả nước. Các doanh nghiệp nhỏ lẻ về quy mô và thiếu tính liên kết.

Tại diễn đàn, đại diện các tỉnh đã chia sẻ  kinh nghiệm các mô hình liên kết doanh nghiệp phát triển kinh tế địa phương như liên kết phát triển rừng tại Tuyên Quang, phát triển hạ tầng giao thông trong thúc đẩy phát triển kinh tế vùng hay kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bắc Giang...Các đại biểu đề nghị: Mỗi địa phương cần tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh, đồng thời cần có “nhạc trưởng” biến quy hoạch liên kết các địa phương, liên kết vùng với nhau trở thành hiện thực. Trong quá trình đó, cần có các chính sách ưu đãi đột phá nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào vùng, qua đó giúp phát triển kinh tế địa phương.

Diệu Huyền -

Hoàng Minh