Liên minh HTX Việt Nam: Đề nghị miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3-5 năm

Bài toán lớn của nền kinh tế nói chung và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng là giải quyết vấn đề thu nhập và việc làm. Đó là ý kiến của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 ngày 05/12.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết bài toán lớn của kinh tế nói chung và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng là giải quyết vấn đề thu nhập, việc làm. Chia sẻ về những điểm nghẽn hiện nay do tác động của đại dịch COVID-19, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, hiện nay có đến 90% hợp tác xã giảm doanh thu, thu nhập của người lao động trong hợp tác xã giảm khoảng 25%; đặc biệt trong lĩnh vực phi nông nghiệp giảm đến 78% thu nhập.

Khó khăn của các hợp tác xã hiện này là trong tiếp cận tín dụng và chi phí sản xuất đầu vào (giá cước vận tải, giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng đến 41% và các chi phí sản khác đều tăng). Khoảng 51,4% lao động tạm dừng việc làm hoặc việc làm chưa đầy đủ so với trước dịch bệnh. Xét về sản xuất, thu nhập và đầu ra tiếp tục khó khăn.

Bên cạnh đó vẫn có các hợp tác xã có xu hướng phục hồi, như Hợp tác xã sản xuất sản phẩm bảo đảm an toàn đạt tiêu chuẩn Vietgap, Globalgap vẫn tiếp tục duy  trì được chuỗi liên kết và phục hồi tương đối nhanh.

Với Hợp tác xã nông nghiệp, do sức cầu giảm nên giá bán giảm, doanh thu giảm gần 30%, từ đó chi phí, nghĩa vụ trả nợ ngân hàng tăng. Hợp tác xã công công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chịu tác động của chuỗi cung ứng, thị trường và khó tiêu thụ sản phẩm nhất là các sản phẩm OCOP. Vận tải hành khách chưa phục hồi rõ. Hợp tác xã du lịch phục hồi chậm.

Qua tổng hợp kiến nghị chung của các hợp tác xã trong cả nước, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị, trước mắt tiếp tục đẩy mạnh chiến lược vaccine, công bố công khai, cập nhật các phác đồ điều trị thuốc chữa COVID-19 để tạo tâm lý an tâm trong xã hội, thông tin nhanh nhất về các diễn biến của dịch bệnh, làm cho người dân có định hướng trong sản xuất và bảo vệ sức khỏe.

Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh cần phải thể chế hóa các chính sách hỗ trợ kịp thời, khắc phục những hạn chế trong công tác triển khai thực hiện chính sách.

Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam chỉ rõ, hiện nay, các chính sách của bộ ngành chưa quy định rõ đối tượng hợp tác xã, liên hợp tác xã nên vướng tại địa phương khi thực hiện. Do đó, đề nghị quan tâm đến đối tượng là hợp tác xã trong xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách.

Đề nghị quan tâm giải quyết vấn đề vốn đối với hợp tác xã, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng cần quan tâm đến tín dụng nội bộ, có hợp tác xã vẫn dư vốn để hỗ trợ thành viên nhưng hiện chưa có cơ chế thực hiện; cùng với đó là Quỹ Tín dụng nhân dân cho vay ngoài thành viên ở địa bàn nông thôn, nhất là hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mở rộng cho vay tín chấp đối với hợp tác xã, hộ nông dân, địa bàn nông thôn.

Ngoài ra, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị có chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian từ 3-5 năm cho hợp tác xã, thuế thu nhập cá nhân đối với thành viên góp vốn vào hợp tác xã để giúp hợp tác xã huy động thêm các thành viên tham gia. Để giảm chi phí sản xuất, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam đề nghị các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước rà soát các chính sách giảm chi phí sản xuất như giống, phân bón, thức ăn gia súc… cũng như giải quyết khó khăn cho hợp tác xã khi tiếp cận nguồn lực đất đai cho sản xuất.

Nội dung chi tiết xem tại video.