Linh hoạt thời hạn tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang

Quy định về “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” tại Điều 59, Điều 51 và Điều 55 của Dự thảo Luật Thi đua khen khưởng (sửa đổi), các ý kiến cơ bản đồng nhất với quan điểm ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu ra. Các đại biểu cho rằng, với những thành tích, công lao của thanh niên xung phong qua các thời kỳ cần có sự tôn vinh tương xứng.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 95 dự thảo Luật đang quy định thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang phải có thời gian tại ngũ liên tục từ 2 năm trở lên hoàn thành nhiệm vụ, trung thành với cách mạng và thanh niên xung phong là liệt sĩ thì phải có thời hạn tại ngũ một năm trở lên. Về quy định này, một số đại biểu cho rằng cần có sự linh hoạt về thời gian, điều kiện tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong, không nên cứng nhắc vì có thể ảnh hưởng đến việc ghi nhận sự đóng góp vào thành tích của thanh niên xung phong trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Ông DƯƠNG KHẮC MAI, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông: “Tôi cũng nghĩ là cần thời gian hợp lý nhưng không cần phải 2 năm trở lên. Trong giai đoạn kháng chiên như vây, một tháng thôi nó cũng bằng cả chục năm. Giai đoạn khó khăn như thế mà họ có mặt ở những vùng đặc biệt nguy hiểm để công hiến  thì chúng ta không nên quá nặng về vấn đề thời gian.”

Bà NGUYỄN THỊ SỬU, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế:  “Ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng về nội dung này để đưa ra các quy định phù hợp nhất trên tinh thần thực hiện việc khen thưởng cho các thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến, thể hiện được truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.”

Đối với thanh niên xung phong là liệt sĩ, một số đại biệu cũng đề nghị dự thảo Luật nên điều chỉnh theo hướng có thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong dưới một năm, để chúng ta có một một khung có thể ghi nhận được sự cống hiến của những người đã là liệt sĩ, thậm chí thời gian rất ngắn nhưng thành tích lại rất cao

Ông NGUYỄN ANH TRÍ, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: “Trường hợp đặc biệt cũng phải xem xét. Nếu như trường hợp thời gian ngắn nhưng thành tích đặc biệt cần ghi nhận thì cũng cần phải có quy định riêng”

Ngoài ra, một số đại biểu cũng nêu lên tấm gương hy sinh trung kiên, anh dũng của các nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc. Nếu chiếu theo quy định của Dự thảo Luật này thì các nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc phải có thời gian tại ngũ một năm trở lên mới được truy tặng danh hiệu “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. Trong khi đó, thực tế thời gian của 10 thanh niên xung phong chưa đủ 1 năm. Những trường hợp này thì sẽ tính ra sao? Từ đó, Đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần linh hoạt trong quy định về điều kiện trao tặng sao cho phù hợp.

Thực hiện : Tiến Dũng Minh Chiến