Lo lắng thiếu cát cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Lo lắng thiếu hụt nguồn cát sang lấp cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại buổi giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia trên địa bàn, của Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dự án thành phần 2 đi qua địa bàn TP. Cần Thơ có chiều dài hơn 37km, với tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2027. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đạt trên 99%, hiện khó khăn của đơn vị thi công là nguồn cát, theo tính toán riêng đoạn qua thành phố Cần Thơ cần đến 7 triệu m3 cát, trong khi chỉ mới được cung ứng hơn 2 triệu m3. Số còn lại, đơn vị thi công đang chờ UBND tỉnh An Giang hỗ trợ. 

Cũng theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, thành phố Cần Thơ, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản gửi UBND tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Vĩnh Long để có hỗ trợ cát sông. Đồng thời, Bộ Giao thông và Bộ TN-MT cũng cho phép dự án sử dụng cát biển ở Sóc Trăng để làm lớp dưới. 

Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, tiếp thu những kiến nghị, khó khăn của các bên liên quan, đồng thời tiếp tục tổng hợp các ý kiến để làm cơ sở tiến hành giám sát việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Công Tràng -

Chí Điển