Lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Nghị quyết số 104 ngày 15/8/2022 của Chính phủ về Lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030.

Tại Nghị quyết, Chính phủ đồng ý với lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Y tế; trong đó, đưa vaccine phòng bệnh do virus Rota từ năm 2022, vaccine phòng bệnh do phế cầu từ năm 2025, vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026 và vaccine phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030. Phạm vi và số lượng thụ hưởng theo đề xuất của Bộ Y tế. Trong trường hợp huy động được nguồn viện trợ, hỗ trợ trong nước, hoặc được bổ sung ngân sách nhà nước, Bộ Y tế quyết định việc có thể thực hiện lộ trình này sớm hơn.