Loạn giá, 1 cơ sở y tế đang tồn tại 3 loại giá

Sáng 26/8, tại Đà Nẵng, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật giá (sửa đổi) về công tác quản lý, điều tiết giá. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, hiện nay công tác bình ổn giá chưa linh hoạt và hiệu quả cũng chưa cao.

Bộ Tài chính đã đưa ra khỏi luật 13 hàng hóa, dịch vụ và bổ sung sách giáo khoa danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo Nghị quyết của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Đồng tình về các tiêu chí đặt ra cho danh mục hàng hóa, tuy nhiên có đại biểu cho rằng không nên quy định cứng trong luật và cần thiết đưa sách giáo khoa vào danh mục thẩm định giá.

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường - Giá cả, Bộ Tài chính: “Nếu quy định cứng thì mỗi lần thay đổi sẽ rất phức tạp. Ví dụ như trong vấn đề sách giáo khoa, chúng ta thay đổi cơ chế độc quyền sách giáo khoa, cho phép một số nhà xuất bản thực hiện việc này, chúng ta lại giao quyền quyết định mua sách giáo khoa cho sở giáo dục ở các tỉnh thành thì rõ ràng thị trường đã thay đổi cơ bản về cung cầu. Nhưng rõ ràng chúng ta không đưa nó vào danh mục thẩm định giá, dẫn đến hệ lụy cho chục triệu hộ gia đình." 

Trong lĩnh vực y tế, đại diện Bộ Y tế cho biết, với các quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh như hiện nay, một cơ sở có thể tồn tại 3 loại giá dịch vụ y tế, áp dụng cho 3 đối tượng do thẩm quyền quy định khác nhau.

Ông LÊ THÀNH CÔNG, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế: “Đề nghị quy định Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và giá thống nhất trên toàn quốc, không ban hành khung giá như dự thảo, tránh tình trạng 63 địa phương có 63 giá khác nhau." 

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá hiện nay phạm vi và biện pháp bình ổn giá chưa linh hoạt, hiệu quả chưa cao, nhất là trong thời điểm thiên tai dịch bệnh, biến động của thị trường thế giới. Công tác hiệp thương, thẩm định giá tại nhiều nơi vẫn xảy ra tiêu cực, có nơi sợ trách nhiệm, không dám làm, nhất là trong lĩnh vực y tế. Do đó việc sửa đổi luật giá cần bao quát và đồng bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Sửa đổi luật giá phải đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật, tránh xung đột các luật khác. Đáp ứng nguyên tắc quản lý điều hành giá, kế thừa phát huy, hoàn thiện quy định của luật giá, tháo gỡ các bất cập khó khăn thực tiễn, rà soát các quy định chặt chẽ đối với 9 nhóm biện pháp về giá." 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý vào dự thảo luật, xây dựng báo cáo thẩm tra. Các chuyên gia tiếp tục đồng hành cùng cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, đóng góp ý kiến có chất lượng nhằm hoàn thiện dự thảo luật. 

Lê Quang